PhD defence Els van der Laan-Meijer: The handwriting of L.P. Roodbaard

07 July 2022 15:00 till 16:30 - Location: AULA TU DELFT - By: Communication BK | Add to my calendar

On 7 July, Els van der Laan-Meijer defends her PhD thesis 'Het handschrift van L.P. Roodbaard. Ontwerpprincipes van Noord-Nederlandse landschapsparken in de eerste helft van de 19e eeuw'.

More information

Promotors

  • Prof.ir. E.A.J. Luiten (BK)
  • Prof.dr. J. Renes (VU Amsterdam)
  • Dr. M.T.A. van Thoor (BK)
/* */