Het recente IPCC-rapport en de volgende stappen voor klimaatactie in Nederland

01 July 2022 18:00 till 19:00 | Add to my calendar

Deze lezing is een follow-up van de presentatie van het recente IPCC-rapport met als centrale vraag wat de bevindingen en aanbevelingen in dit rapport betekenen voor de Nederlandse politiek en beleid op het gebied van klimaat en energie.

Hoe zouden de wetenschap en politiek elkaar kunnen versterken in het halen van de klimaatdoelen, zeker met het oog op de urgente boodschap van het meest recente IPCC-rapport?

We gaan in gespek met:

Drs. Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid, CDA

Prof. dr. Kornelis Blok, Professor Energy Systems Analysis, Technische Universiteit Delft

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman, Professor Milieu & Duurzaamheid, Universiteit Leiden