Educatie

De selectieminor Educatie is bestemd voor alle bachelorstudenten die les willen geven, hun talenten en enthousiasme voor de bètavakken op school willen inzetten, zich serieus willen verdiepen in de theorie achter leren en onderwijzen. 

De minor educatie steunt op vier pijlers:

 • Boven de stof staan: kennis van het (school)vak op academisch bachelorniveau
 • Algemene theoretische onderbouwing: onderwijskunde en algemene didactiek
 • Aan het schoolvak gekoppelde doceervaardigheden: vakdidactiek
 • Praktijk: stage/schoolpracticum, ontwikkeling van vaardigheden in de praktijk

Vakken

De minor bestaat uit de volgende vakken:

SL3031  

Didactische vaardigheden. Oefenen in lesgeven door het geven van minilessen. 

SL3...* 

Vakdidactiek  Achtergronden bij en oefenen met effectief lesgeven in het schoolvak. 

SL3041 

Oriënterende stage. Kennismaken met de stageschool, zelf een aantal lessen geven, ervaren of de minor Educatie iets voor je is. 

SL3462 

Onderwijskunde. Theorie over leren en doceren, op school ervaren hoe die theorie in praktijk wordt gebracht. 

SL3...* 

Schoolpracticum A. Lessen voorbereiden, lessen geven, in het begin onder begeleiding en later zelfstandig, lessen nabespreken, deelnemen aan niet lesgebonden activiteiten op school. Je loopt stage in de onderbouw én in de bovenbouw van havo en vwo en in de mavo. 

* Vakcode afhankelijk van het schoolvak.

Beperkte tweedegraads bevoegdheid

Je wordt officieel bevoegd om les te geven in het vmbo-t en in de onderbouw van vwo en havo als je deze minor met succes hebt gevolgd én daarna je bachelordiploma hebt gehaald. Je bacheloropleiding moet dan wel verwant zijn aan het schoolvak waarin je les wilt geven. Kom je uit een niet-verwante bacheloropleiding, dan kun je wel aan de minor deelnemen, maar behaal je geen bevoegdheid. Je kiest voor een van de volgende schoolvakken: informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of techniek.

Eerstegraads lerarenopleiding

Er zijn verschillende mogelijkheden om na de minor educatie een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. De minor levert dan vrijstellingen op.

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, hoorcolleges en een stage op school. De minor Educatie is gericht op het Nederlands onderwijs. Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst. Over je ontwikkeling stel je een portfolio op. Colleges worden zoveel mogelijk gepland op maandag en dinsdag, zodat de rest van de week beschikbaar is voor zelfstudie en voor de stage.

“Wat me het meeste is bijgebleven van de minor: hoeveel meer er achter het leraar zijn zit dan alleen de lessen gegeven.” (minorstudent)

Voor wie?

 1. Minorstudenten
  We geven bij de selectie voorrang aan studenten die een bachelor volgen in het schoolvak waarin zij les willen gaan geven. Als je nominaal of bijna nominaal studeert maak je meer kans in de selectie. Je hebt minimaal 90 EC van de bachelor behaald bij aanvang van de minor. We vragen je daarom een uitdraai van Osiris in te leveren. Bedenk wel dat je het schoolvak goed moet beheersen om er les in te kunnen geven. Je loopt namelijk stage in de onderbouw én in de bovenbouw van havo en vwo en in de mavo.  Je bent alleen toelaatbaar als deze minor je eerste keuze is.

 2. Studenten die hun bachelor hebben behaald kunnen dit programma volgen als ‘ educatieve module’.
  Je hebt je bachelor gehaald en wilt alsnog een beperkte tweedegraadsbevoegdheid halen. Je neemt contact op met info-sec@tudelft.nl, met inachtneming van het onderstaande tijdpad.

In verband met de beschikbaarheid van stageplaatsen kunnen we niet van ieder schoolvak evenveel studenten toelaten. Voor studenten uit bachelor-opleidingen die direct aansluiten op het schoolvak hebben we een aantal plaatsen gereserveerd. 

LET OP, dit is een selectieminor met een tijdlijn die te maken heeft met de schoolstage en het kennismaken op school. Deze tijdlijn geldt ook voor externe studenten, zie ook Minors voor externe studenten.


25 maart 2019Minor event in de Aula met aansluitend voorlichting bij TN, gebouw 22.
1 t/m 15 april 2019Aanmeldperiode voor de minor Educatie
16-23 april 2019Selectie aan de hand van vragenlijst. De vragenlijst ontvang je ongeveer een week na je inschrijving in OSIRIS.
Eind april 2019Toelatingsberichten naar de studenten.
Let op: als je bent toegelaten, kun je je niet meer aanmelden voor een andere minor. Als je na toelating toch niet wilt deelnemen aan de minor Educatie, geef dit dan aan ons door via info-sec@tudelft.nl.
7 mei 2019Kennismakingsbijeenkomst (17:00-18:00 uur)
Eind mei 2019Diagnostische toetsen wiskunde, natuurkunde en scheikunde (leiden tot een advies over het bijwerken van onderwerpen (17.30-19.00 uur))
Juni 2019Stageplaatsenverdeling bekend
Juni/juli 2019Je gaat kennismaken op je stageschool
27 & 28 augustus 2019Introductiedagen minor Educatie
2 september 2019Start van de stage op school (in regio Midden)

Contact


Suzanne Karssen-Minekus

Deadlines 2019-2020


25 maart 2019
Minor event en aparte voorlichting minor Educatie 16.00-17.00 uur in zaal F104 van het TN-gebouw (B22).

1 t/m 15 april 2019
Aanmeldperiode minor Educatie.

Externe studenten regelen een tweede aanmelding via Studielink.

 • Kies “nee” bij de optie ‘Start in eerste jaar’
 • Kies bij “Opleidingsnaam” de  minor opleiding bij technische natuurkunde.

Hierna ontvang je een e-mail met je NetID van de TU Delft waarmee je je vervolgens kunt aanmelden voor de minor.