Support overview

De Data Steward van jouw faculteit is het eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over het beheren en delen van onderzoeksdata. De Data Steward biedt een breed spectrum aan ondersteuning aan, waaronder:

 • advies op maat over jouw onderzoeksdata;
 • informatie over de opties voor dataopslag en -back-up die beschikbaar zijn aan de TU Delft;
 • advies over het gebruik van tools voor databeheer (inclusief elektronische lab journals en tools voor softwarebeheer);
 • assistentie met databeheerplannen en beleid van financierders;
 • assistentie bij het voldoen aan de eisen van tijdschriften m.b.t. de beschikbaarheid van data;
 • informatie over data repository‚Äôs, waaronder het 4TU.Centre for Research Data;
 • advies over het vergroten van impact door data te delen;
 • speciale workshops en informatiesessies over het beheer van onderzoeksdata;
 • informatie over het werken met vertrouwelijke onderzoeksgegevens (bijv. commercieel gevoelige data of identificeerbare persoonlijke data).

Om ondersteuning aan te vragen vul je het aanvraagformulier in of neem je contact op met jouw Data Steward om uit te leggen wat je nodig hebt

 

Your faculty Data Steward is the first contact point for any inquiries related to research data management and sharing. Your Data Steward can offer you a broad range of support, including:

 • tailored consultations on your data management practice
 • information about data storage and backup options available to you at TU Delft
 • advice on the use of data management tools (including electronic lab notebooks and tools for software management)
 • help with data management plans and funders' policies
 • help with meeting journals' requirements for data availability
 • information about data repositories, including the 4TU.Centre for Research Data
 • advice on how to increase impact with data sharing
 • dedicated workshops and information sessions about research data management
 • information about working with confidential research data (e.g. commercially sensitive data or personally identifiable data)

To request support, fill in the request form or contact your Data Steward to explain your needs.