Quality of education

Werk mee aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs door het invullen van de enquête! Sinds 2014-2015 heeft de faculteit CiTG één enquête voor de vakevaluaties van alle BSc en MSc opleidingen.

Een hoge response geeft een betrouwbaarder beeld!

  • Je krijgt 1 mail voor het invullen van de enquête.
  • Je selecteert (voor zover van toepassing) je MSc track en vakken.
  • In de enquête tref je vragen over de cursus (inhoud, organisatie, samenhang, studielast, toetsing), opdrachten/practica/veldwerk en de docent.
  • De resultaten van alle studenten worden door de afdeling Onderwijs en Studentenzaken verzameld en verwerkt.
  • De resultaten worden naar de docenten en disputen gestuurd en/of  er wordt een overleg met hen georganiseerd. Hun reacties en eventuele actiepunten worden vastgelegd.
  • Samenvattingen per vak inclusief enkele kengetallen zoals slaagpercentages en aantal deelnemers kun je (na 10 weken) in de volgende onderwijsperiode terugvinden op Blackboard.

Naast de evaluaties gebruiken we nog tal van andere manieren om de kwaliteit te verbeteren. Denk aan de Nationale Studenten Enquête, (externe) onderwijsreviews,  onderwijskwalificaties en de input van de opleidingscommissies. Heb je vragen over het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit CiTG, dan kun je die stellen aan: Evaluation-CEG@tudelft.nl

/* */