Honours Programme

The Honours Programme is an additional programme for excellent students who are looking for an extra challenge. Students get the opportunity to deepen and/or broaden themselves in a topic of their choice.

Honours Programme BSc

Inhoud

Het Honours Programme Bachelor bestaat uit – minimaal – 20 EC. 5 EC van het programma wordt ingevuld met interfacultaire vakken. Voor de overige – minimaal – 15 EC schrijven studenten een programmavoorstel dat moet worden goedgekeurd door de directeur en/of coördinator van het Honours Programme.

Ingangseisen

Alle 60 studiepunten van het eerste jaar van de bacheloropleiding moeten behaald zijn. Studenten met een gewogen gemiddelde van een 8.0 of hoger worden rechtstreeks toegelaten. Studenten met een gewogen gemiddelde tussen de 7.5 en 8.0 mogen solliciteren door middel van een motivatiebrief.

Aan het einde van je eerste jaar krijgen studenten die (mogelijk) aan de toelatingseisen zullen voldoen, een uitnodiging voor het Honours Programma Bachelor voorlichtingsmoment. Eerstejaars studenten kunnen zich aanmelden van 1 juni t/m 1 september 2020.

Uitstroomeisen

Alle onderdelen van zowel de reguliere bacheloropleiding als het Honours Programme Bachelor moeten nominaal – dus in principe binnen 3 jaar – met een voldoende resultaat afgerond zijn om het Honours Certificaat te behalen.

 

Kijk hier als je meer wilt weten over de opbouw en regels van het 3mE Honours Programme Bachelor 2020-2022.

Honours Programme MSc

Content

The Honours Programme Master consists of – at least – 20 EC. 5 EC of the programme will be completed with a compulsory interfaculty courses. For the remaining – at least – 15 EC, students will have to write a proposal that has to be approved by the director and/or coordinator of the Honours Programme.

Entry requirements

The admission requirements for the Honours Programme Master 3mE are:

  1. The first semester at least 25 EC obtained credits of which at least obtained all (required) courses from the exam programme (according to your approved form 2).
  2. The weighted average of at least 8.0.

By derogation to the above entry requirements, we give students with an average between 7.5 and 8.0 the opportunity to send in a justified request, by means of a more detailed motivation letter (maximum 400 words) and draft programme proposal, to still to be admitted to the Honours Programme Master. Ultimately the Honours Commission determines based on the submissions if the student is permissible.

Students with an average lower than 7.5 are not admissible.

The registration period for first year MSc students starting academic year 2020-2021 is from 15 December 2020 until 15 January 2021.

Exit requirements

For the successful completion of the Honours Programme, the student must at least meet the following requirements:

  1. The student meets the final exit qualifications of the Honours Program Delft, see appendix.
  2. The student must meet the requirements set in the related articles of the RGBE.

    • In a limited number of cases, due to personal circumstances or through no fault of the student, you can request an extension to the 3mE examination committee.

  3. The student must actively participate and be present at all obligatory meetings.

 

Have a look here if you want to know more about the rules and the structure of the 3mE Honours Programme.

Testimonials

Testimonial HPB (KT) – Myrthe van Haaften

Tijdens mijn bachelor Klinische Technologie heb ik het honours programma van 3mE gevolgd. Ik wilde me naast het reguliere bachelor programma verder verdiepen in een vakgebied waar mijn interesse lag en het honours programma bood hiertoe de mogelijkheid, omdat het veel keuzemogelijkheid bevat. Binnen mijn honours programma heb ik een project uitgevoerd bij het Reactor Instituut Delft, waarbij ik veel werk in het laboratorium heb verricht en heb meegewerkt aan een onderzoek dat kijkt of zogenaamde ‘nano-carriers’ in combinatie met straling gebruikt kunnen worden om medicatie ter plaatse van een tumor af te leveren, zodat de medicatie meer tumor specifiek werkt en het gezonde weefsel dus minder wordt aangetast. Binnen dit project heb ik mijn laboratorium- en onderzoek vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Verder heb ik twee Massive Open Online Courses (MOOCs) gevolgd via edX, waarvan de een over kernenergie ging en de ander over het analyseren van biologische data met behulp van computationele methoden. Middels de MOOC over kernenergie heb ik me verbreed buiten mijn eigen vakgebied, wat ik ook een voordeel van het honours programma vind; je kunt het gebruiken om je te verdiepen in je eigen vakgebied, maar je kan je ook juist verbreden buiten je vakgebied. Ook ben ik lid geweest van de Educatiecommissie, die gericht is op het verbeteren van het onderwijs van de honours programma’s aan alle faculteiten van de TU Delft. De commissieleden waren dan ook student aan verschillende faculteiten, wat ik erg leuk vond. Indien je een project wilt verwerken in je eigen honours programma, raad ik je aan om op tijd te beginnen met het zoeken van een project waaraan je zou willen werken. 

Testimonial HPB (KT) – Stijn van Weegberg

Testimonial HPB (KT) – Stijn van Weegberg

Mijn naam is Stijn van Weegberg, en ik heb afgelopen jaar mijn bachelor Klinische Technologie afgerond – inclusief het Honours Programme. Voor mij was het opgeven voor het Honours Programme een vrij spontane keuze, aangezien een ander project waar veel tijd in zou gaan zitten plots weg viel. De extra mogelijkheden die zo’n programma biedt trok mij aan om hiervoor te kiezen. Nu vlak na het afronden van het traject kan ik met zekerheid zeggen dat het één van de beste keuzes is die ik heb gemaakt tijdens mijn studie.

De interfacultaire vakken die het Honours Programme biedt hebben mij veel kennis en ervaring gegeven: van een pitch geven voor KPN tijdens het vak Design Thinking tot aan vier weekenden naar het buitenland voor de IDEA League. Hoewel je voor dit gedeelte maar 5 ECTS hoeft te halen, heb ik het uiteindelijk afgerond met 15 ECTS, omdat ik puur uit interesse zo veel mogelijk uit het traject wilde halen. Voor het interfacultaire deel van het Honours Programme heb ik samen met twee vrienden onderzoek gedaan naar het ontstaan van decubitus tijdens en na langdurige operaties. Hoewel dit onderwerp goed aansloot bij onze studie Klinische Technologie, waren wij alle drie van mening dat enkel onderzoek niet genoeg was. Hierom hebben wij tevens een concept ontworpen dat het risico op decubitus tijdens een operatie kan verminderen, en hebben wij hier een business case voor opgesteld. Uiteindelijk hebben wij dit idee doorgezet tijdens ons Bachelor Eindproject, waarbij we een werkend prototype hebben gemaakt en gevalideerd! Dit laatste is helaas niet bij echte patiënten gedaan, maar wie weet biedt de toekomst hier nog mogelijkheden voor.

Al met al heeft het Honours Programme mij veel kennis, ervaringen, plezier en (internationale) vrienden opgeleverd. Aan alle studenten die overwegen het te starten raad ik dan ook van harte aan om het – mits je genoeg tijd hebt – gewoon te starten, het liefst met één of twee anderen. Zorg er daarnaast ook voor dat je buiten de comfort zone van je studiegebied komt, om zo écht te leren.