Keuzevakken in de Bachelor

De keuzevakken van het IO bachelorprogramma zijn verdiepend en bouwen voort op de verplichte vakken van de eerste twee studiejaren. Bachelor keuzevakken worden uitsluitend in het 3e kwartaal aangeboden.
Uit de aangeboden keuzevakken, moet de student er twee kiezen, één A-vak en één B-vak. Het is niet mogelijk tegelijkertijd twee A-vakken of twee B-vakken te volgen.
Links naar aanvullende informatie over de bachelor keuzevakken in het 3e kwartaal staan in het overzicht aan de linkerkant van deze pagina. Per keuzevak kun je vakinhoudelijke informatie vinden plus links naar de vakomschrijving in de digitale studiegids .

 

Zie voor de actuele aanmeld-deadlines de pagina aanmelden voor vakken - Osiris.