Personal problems

Niet alleen voor studieproblemen kan je bij de studieadviseur terecht. Ook persoonlijke problemen kunnen een reden van bezoek zijn. En dan natuurlijk vooral als die persoonlijke problemen de studie beïnvloeden.

Voor alle duidelijkheid, de studieadviseurs zijn geen hulpverleners of psychotherapeuten, maar kunnen wel een luisterend oor bieden. Daarnaast kunnen ze je, als de problemen je boven het hoofd groeien, doorverwijzen naar andere professionals, zoals bv. de studentenpsycholoog. Tenslotte kunnen ze met je meedenken in het vinden van oplossingen voor de studie, zodat je persoonlijke problemen zo min mogelijk tot studievertraging leiden.

Informatie over trainingen en workshops vind je bij Smartstudie