International Entrepreneurship & Development

De minor International Entrepreneurship & Development beoogt en biedt expertise voor ondernemend bezig zijn met technische oplossingen in ontwikkelingslanden, passend in die culturele en institutionele context.

De inhoud van deze minor?

De eerste fase van de minor is opgebouwd uit een aantal vakken die voorbereiden op de tweede fase, een stage in een ontwikkelingsland. Er zitten vakken in met betrekking tot entrepreneurship, business finance en marketing, ontwikkelingstheorie, projectmanagement en interculturele communicatie. Aan het einde van die periode schrijf je een projectplan met betrekking tot de stage. De tweede fase van de minor bestaat uit een stage van drie maanden. Iedereen die aan deze minor meedoet gaat op stage.

Wat leer je?

In de minor International Entrepreneurship & Development komen veel verschillende aspecten aan bod. Je maakt bijvoorbeeld een businessplan voor het gebruik van zonne-energie, een projectplan voor voorzieningen voor schoon drinkwater in samenwerking met de plaatselijke bevolking, je ontwerpt een product dat beantwoordt aan plaatselijke behoeften en dergelijke. Dit alles met aandacht voor: duurzame oplossingen, culturele context, business mogelijkheden

Overzicht vakken

 • WM0565 Sustainable Entrepreneurship (3 EC)
 • WB3497 Business Finance & Marketing (3 EC)
 • WM0942 Development, Sustainability and Culture (6 EC)
 • WM0347 Project Research and Design (3 EC) 
 • WM0927 Intercultural Internship (15 EC) of
 • WM4017 Case Study Sustainable Entrepreneurship (15 EC)

Voor wie?

Alle bachelorstudenten van de TU Delft kunnen met hun technische kennis in de minor International Entrepreneurship & Development terecht. De selectie vindt plaats door middel van een motivatiebrief. De criteria voor deze motivatiebrief staan in coursebase. 

Selectie vindt plaats door middel van een motivatiebrief die ingaat op de volgende selectiecriteria:

 • betrokkenheid bij ontwikkelingslanden
 • actieve, ondernemende houding
 • ervaring in omgang met culturele diversiteit
 • ervaring met samenwerken in een team
 • neven-/vrijwilligers activiteiten
 • cijfergemiddelde en studieritme (nominaal of niet)

De brief van niet meer dan 700 woorden dient voor 1 juni naar de minorcoördinator Dr. J.O. Kroesen (J.O.Kroesen@tudelft.nl) opgestuurd te worden. Vergeet niet dat je je naast deze brief net als bij andere minoren gewoon ook moet inschrijven.

Deze minor is toegankelijk voor externe studenten, waaronder ook studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Leiden Universiteit. Meer informatie over inschrijven als externe student voor deze minor vind je hier.

De minor is studeerbaar voor Engelssprekende studenten. Het onderwijs is gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk (werkgroepen) in het Nederlands.

Het is niet mogelijk het deelnemen aan deze minor te combineren met het maken van inhaaltentamens. De minor vormt een doorlopend programma met een eigen tentamenritme en aansluitend stage, waar je niet op kunt inbreken.

Meer informatie

Dr. J.O. Kroesen

Ervaringen van studenten

"Vaak brengen ontwikkelingsprojecten geen blijvende verandering teweeg. Maar als je mensen elders kunt helpen een zelfstandig bedrijfje op te zetten, is er echt iets gebeurd".

"De stage heeft een enorme indruk gemaakt. Ik had nooit gedacht dat het in een andere cultuur zo verschillend kan toegaan. Ik begrijp nu wat er voor duurzame ontwikkeling in Afrika komt kijken".


Minor code:WM-MI-101
Taal:Nederlands
Toegang:Alle
Maximaal aantal deelnemers:60
Werkvormen:Werken in teams, stage