Contact

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Nederlands voor buitenlanders
Faculteit TBM
Technische Universiteit Delft
Jaffalaan 5
2628 BX Delft

Secretary's office

Mw. A.E.S. de Jong (Annelieke) or mw. F. Mulder-Smit (Femke)
telephone: +31 (0)15 2784124
e-mail: delftsemethode@tudelft.nl
internet: www.dm.tudelft.nl 
room: C.0.010

Please be aware that paid parking applies at the TU campus.