Research

Presentatielab
Het Presentatielab is een interactieve online leeromgeving voor het aanleren van presentatievaardigheden, ontwikkeld door het Instituut voor Techniek en Communicatie. In verschillende modules worden belangrijke aspecten van presenteren toegelicht aan de hand van filmpjes, fotoā€™s en tekst uit bestaande studentenpresentaties. De vragen die in de modules zijn verwerkt dagen studenten uit hun kennis te testen en actief te vergroten. De eerste versie van het Presentatielab is in de zomer van 2010 voltooid en zal in het najaar getest worden onder studenten.

Onderzoek naar het effect van communicatietechnieken in presentaties en toespraken
Bas Andeweg en Martijn Wackers houden zich bezig met onderzoek naar de effecten van retorische technieken en communicatiestrategieĆ«n in presentaties en toespraken. Op dit moment staat het gebruik van humor in presentaties en toespraken centraal: welke humortechnieken staan een spreker ter beschikking, wat adviseren presentatieadviesboeken daarover en welk effect heeft het gebruik van humor in een presentatie? Een onlangs uitgevoerd experiment richtte zich bijvoorbeeld op de techniek ā€˜zelfspotā€™, met als uitgangspunt de vraag of een spreker die zichzelf op de hak neemt overtuigend en sympathiek of juist onbetrouwbaar en ondeskundig op het publiek overkomt. Een ander voorbeeld is een experiment over afsluitingstechnieken in een presentatie. Daaruit bleek dat het voor een spreker in de meeste gevallen raadzaam is aan te kondigen dat de conclusie van de presentatie eraan komt, bijvoorbeeld met een zinnetje als "ik rond af, met de volgende opmerkingenā€¦". Verder bleek dat het toepassen van een cirkeltechniek in het slot (refereren aan een voorbeeld of anekdote uit de inleiding) ervoor zorgt dat het publiek de presentatie als duidelijk afgerond beschouwt.