TU Delft & NFI Science Café

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de eerste editie van TU Delft & NFI Science Café, georganiseerd door TU Delft Safety & Security Institute, Nederlands Forensisch Instituut en TU Delft The Hague.

Registratie is verplicht. Klik hier voor de registratie en meer details.

Dit jaar worden er een aantal Science Cafés georganiseerd waarin we de dialoog aan willen gaan over het grensvlak tussen wetenschap en maatschappelijke opgaven in het forensische veiligheidsdomein. Hiermee vieren we meteen de samenwerking op dit gebied tussen TU Delft en NFI.

In deze eerste editie is het onderwerp Ondermijning. Door een beeld te schetsen van wat ondermijnende criminaliteit is en twee voorbeelden te geven van wetenschappelijke/technologische ontwikkelingen in het veiligheidsdomein hopen we in gesprek te komen over de impact die wetenschap en technologie zou kunnen hebben in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Aanpak Ondermijning

Donderdag 30 juni, 15.00 -16.30 (met een afsluitende borrel), gebouw Wijnhaven 5de verdieping, Turfmarkt 99, 2511DP, Den Haag of online deelname.

Wij gaan in gesprek met;

  • Prof. Dr. Pieter E.W.M. Tops,

Bestuurskundige en hoogleraar ondermijningsstudies Universiteit Leiden & Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

  • Ir. Sem Nouws, Promovendus, Technische Universiteit Delft
  • Hannah Tops MSc, Forensisch Data Scientist, Nederlands Forensisch Instituut

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.