Delft Energy Initiative

Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Het Delft Energy Initiative wil op deze manier bijdragen aan energie-innovatie en ervoor zorgen dat duurzame energievoorziening prioriteit blijft voor de samenleving.

Het initiatief is opgedeeld in de 4 energiepijlers: Wind Energy; Urban Energy, PowerWeb en e-Refinery. Uiteraard raken de pijlers elkaar en wordt er nauw contact met elkaar onderhouden. Thema's als Sociale Innovatie en Governance doorkruisen elke pijler.

De 4 energiepijlers

Nieuws

Paulien Herder benoemd tot decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. Paulien Herder per 1 maart 2021 benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Momenteel is zij voorzitter van de afdeling Chemical Engineering bij TNW. Paulien Herder studeerde in 1994 af aan de TU Delft in de Scheikundige Technologie. In 1999 promoveerde zij bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) op haar proefschrift ‘Process Design in a Changing Environment’. Na haar promotie bleef zij verbonden aan TBM, waar zij verder onderzoek deed naar het ontwerpen van grootschalige complexe systemen. Ook was ze zeer nauw betrokken bij het internationale onderzoeksconsortium Next Generation Infrastructures. Van 2004 tot 2007 was zij tevens directeur onderwijs. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry. Tussen 2013 en 2019 was zij directeur van het Delft Energy Initiative en van 2014 tot en met 2018 was zij voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services. In 2019 maakte zij de overstap naar de afdeling Process & Energy aan de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Daar werd zij programmaleider voor e-Refinery, het interfacultaire programma waarbinnen technologie en systemen worden ontwikkeld voor de productie van grondstoffen en brandstoffen uit duurzame energie. Sinds 2020 is zij voorzitter van de afdeling Chemical Engineering bij TNW. Herder vertegenwoordigt de Nederlandse kennisinstellingen in het topteam van de topsector Energie en vervult diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen in het energie-domein. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague en zat sinds 2019 in het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.