e-Refinery

Wat is e-Refinery?

Met e-Refinery bedoelen we het omschakelen van de energie- en chemiesector van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare grondstoffen en elektriciteit. Die elektriciteit is bij voorkeur afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. Het is de basis van een uitgebreid netwerk van chemische en energetische omzettingen. Bekijk de video:

Lees meer over e-Refinery in de brochure


Verslag eerste symposium e-Refinery

Op 18 december vond het eerste symposium over e-Refinery plaats aan de TU Delft, georganiseerd in samenwerking met VoltaChem, het Shared Innovation Program over industriële elektrificatie van TNO ECN en industriële partners. In Delft waren zo'n 170 onderzoekers, vertegenwoordigers van bedrijven, beleidsmakers en andere belangstellenden aanwezig om het over de wetenschappelijke uitdagingen van deze ontwikkeling te hebben. In het laboratorium zijn de afzonderlijke stappen van de e-Refinery mogelijk. Je kunt op industriële schaal water omzetten in waterstof, met hulp van elektrische stroom: aan één elektrode ontstaat zuurstof, aan de andere waterstof, bruikbaar als brandstof en grondstof.

Maar daarna zijn verdere stappen nodig, zoals het omzetten van koolstofdioxide tot brandstoffen, en grondstoffen voor de chemische sector. Of bijvoorbeeld het koppelen van waterstof met stikstof tot ammoniak. De meeste van deze processen hebben een te laag Technology Readiness Level voor industriële toepassingen. Hoe brengen we ze naar de praktijk?

Lees het volledige verslag.