Het Delft Plan

Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten.

Het Delft Plan geeft richting en perspectief aan beleid, marktpartijen, wetenschap en andere betrokkenen, gericht op no-regret stappen. Voor de TU Delft is het een koers om de wetenschappelijke sterktes verder uit bouwen. Conversie, opslag, handel en transport zijn daarbij sleutelbegrippen.

Wetenschappelijke verdieping Het Delft Plan

Voor de wetenschap liggen de toekomstige uitdagingen o.a. op het gebied van:

  • Conversietechnologie
  • Systeemintegratie
  • Nieuwe energiedragers
  • Biobased economy
  • Duurzame energietechnologie
  • Materiaalonderzoek voor energiewinning, -conversie en –opslag
  • Smart grids

De TU Delft gaat deze lange termijn onderzoekthema’s samen met partners verder uitdiepen en ter inspiratie inbrengen voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het Delft Energy Initiative.