Energie-efficiëntie in het ontwerp

Producten en systemen duurzaam maken, is meer dan alleen een zonnepaneel installeren of een smart grid uitrollen. Industrieel ontwerpers zullen moeten onderzoeken welke houding consumenten hebben ten opzichte van energie-zuinige producten en op basis hiervan nieuwe producten, systemen en diensten ontwerpen die gedrag en levenshouding van consumenten daadwerkelijk veranderen.

Bijdrage energie-efficiënt ontwerpen aan een duurzame energievoorziening

Industrieel ontwerpers hebben een sleutelrol hebben bij het teweegbrengen van een veel duurzamere manier van energiegebruik. Dat kunnen ze doen door producten te ontwerpen met duurzame energietechnologie: de schappen liggen al vol met producten met zonnepaneeltjes. Maar ontwerpers doen meer dan dat. Ze kunnen ook onze hele manier van denken over het gebruik van energie opnieuw ontwerpen.

Energie-efficiënt ontwerpen aan de TU Delft

De TU Delft onderzoekt en ontwerpt innovatieve, op technologie gebaseerde, producten en oplossingen die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Onderzoekers en studenten evalueren en verbeteren de energieprestaties van producten, diensten, huishoudens en leefomstandigheden. Ze kijken hiervoor nauwgezet naar het gedrag van consumenten en betrekken de consumenten ook bij hun onderzoek. De focus ligt op het vergroten van energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energie. 

De volgende spin-offbedrijven zijn onderdeel van Yes!Delft, de incubator van de gemeente Delft, TNO en de TU Delft.

 


/* */