Energiebesparing in de industrie

Meer dan 35% van het energiegebruik in ons land komt voor rekening van de industrie. Driekwart hiervan wordt gebruikt in de procestechnologie, waaronder de petrochemische, farmaceutische en voedselindustrie. Met procesintensificatie, een verzamelnaam voor radicaal andere, veel meer duurzame en efficiënte processen en apparaten, kan fors op energie worden bespaard.

Onderzoekers van de TU Delft werken aan de ontwikkeling van deze totaal nieuwe processen waarbij de benodigde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind en zon) komt waardoor er geen olie of aardgas meer nodig is voor verbranding in de stoomketel. De TU Delft is een van de grondleggers van procesintensificatie.

Onderzoek aan de TU Delft

Binnen het TU Delft Process Technology Institute werken onderzoekers aan procesintensificatie om energiegebruik in de procesindustrie (petrochemie, farmaceutische en voedselindustrie) drastisch te verminderen. Met het neerzetten van heel nieuwe fabrieken kan wel 85% op energie worden bespaard maar de fabrieken die er nu staan, zijn te kostbaar om te slopen. Onderzoekers aan de TU Delft werken ook aan optimalisatietechnieken, zoals hergebruik van warmte of nieuwe energiezuinige scheidingstechnologieën om de huidige fabrieken stapsgewijs te verbeteren. Lees meer hierover op de website van het Process & Technology Institute.

ADREM

Het door TU Delft geleide Europese consortium ontving in april 2015 een subsidie van 6 miljoen euro voor de uitvoering  van het project ADREM: Adaptable Reactors for Resource and Energy Efficient Methane Valorisation oftewel voor de valorisatie van methaan (aardgas). In het project worden verschillende elektriciteit-gebaseerde technieken onderzocht voor katalytische omzetting van methaan uit diverse bronnen naar hogere koolwaterstoffen en vloeibare brandstoffen. Het project valt onder SPIRE 5.

Research Agenda

Binnen het topsectorenbeleid is de TU Delft penvoerder geweest van het programma Research Agenda for Process Intensification Towards a Sustainable World of 2050 uit. Lees meer op de website van het Sustainable Process technology Institute 

Snooker met moleculen

Hoogleraar Procesintensificatie Andrzej Stankiewicz werkt aan duurzame, afvalvrije en energie-efficiënte chemische processen – voor de productie van schone brandstoffen bijvoorbeeld – door meer controle te krijgen over het gedrag van moleculen in chemische reactoren. Hij speelt als het ware snooker met moleculen. In 2010 ontving Stankiewicz een ERC Advanced Investigators Grant van de Europese Commissie. Lees verder

Spin-offs

EFC Separations is het bedrijf dat testinstallaties verkoopt voor de Eutectic Freeze Crystallization-methode voor scheidingstechnologie op basis van bevriezing van prof. Geert-Jan Witkamp.

Faciliteiten

De TU Delft beschikt sinds het voorjaar van 2015 over een nieuw Proces en Energie laboratorium dat tevens als gemeenschappelijk laboratorium van het TU Delft Process Technology Institute fungeert. Lees het persbericht over de opening op 8 april 2015.