Energienetwerken

De energienetwerken van de toekomst moeten technisch geschikt zijn om op grote schaal lokaal opgewekte energie aan te kunnen, of het nu gaat om elektriciteit, warmte of bijvoorbeeld groen gas. De afzonderlijke systemen zullen bovendien meer geintegreerd zijn, denk bijvoorbeeld aan hergebruik van restwarmte. Technisch gezien is het allemaal mogelijk. Een grotere uitdaging is het aanpassen van wet- en regelgeving, marktwerking, tarieven en instituties.  

Energienetwerken en de TU Delft

De TU Delft doet onderzoek op het snijvlak van technische en economisch-maatschappelijke kanten van energienetwerken. De onderzoekers doen dit door het ontwikkelen van technologie, zoals meet- en regeltechniek, logaritmen, slimme meters. En door het modelleren van de ontwikkeling en werking van het energiesysteem onder verschillende wet- en regelgevingskaders of onder verschillende marktmodellen en tariefstructuren.

Met dit soort studies kunnen besluitvormers de juiste keuzes kunnen maken met betrekking tot het ontwerpen van de netwerken en de intelligentie op die netwerken, de inrichting van de markt, doen van investeringen, het vaststellen van tarieven, aanpassen van wet- en regelgeving, en ethische aspecten.

Onderzoek aan de TU Delft

  • Evolutie energienetwerken: Scenario‚Äôs voor de energietransitie op basis van agent gebaseerde simulatiemodellen.
  • Smart grids: Het balanceren en optimaliseren van energienetwerken o.a. binnen PowerWeb, een interdisciplinair onderzoeksconsortium binnen de TU Delft.
  • Asset Management: Ontwerp en beheer van energienetwerken
  • Beleid, wet- en regelgeving: Scenariostudies en advies voor wet- en regelgeving, marktwerking en beleidsinstrumenten

Ethische aspecten

Daarnaast onderzoeken we ook de ethische aspecten van technologiekeuze: Wel of geen kernenergie, CO2-opslag of schaliegaswinning? En doen we onderzoek naar maatschappelijk verantwoord innoveren. Dit gebeurt binnen de onderzoeksgroep Filosofie aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Next Generation Infrastructures

Het onderzoeksconsortium Next Generation Infrastructures is een platform van kennisinstellingen, bedrijven en overheden die samenwerken om de nieuwe netwerken van de toekomst te bestuderen en ontwerpen. 

EDGaR

TU Delft doet onderzoek naar gasmarkten en gasnetwerken in het gasonderzoeksconsortium Energy Delta Gas Research (EDGaR).

TraTopsector smart grids

WarmteWeb, TU Delft en EnecoWarmteKoude doen onderzoek naar de mogelijkheden om warmte uit te wisselen tussen tuinders. Dit is een project in het kader van de 'Top Sectoren Beleid' van de Nederlandse overheid.