Geo-energie

Geo-energie – energie uit de diepe ondergrond – is veruit de belangrijkste energiebron voor miljarden mensen op onze aarde. Daarbij gaat het met name om fossiele brandstoffen, waarbij vooral aardgas wereldwijd nog vele tientallen jaren van groot belang zal blijven, maar ook om geothermie – een vorm van energievoorziening die voor Nederland kan bijdragen aan een CO2 vrije verwarming van huizen en kassen. Ook de tijdelijke opslag van aardgas en de duurzame opslag van CO2 vormen een onderzoeksdomein binnen het geo-energie programma.

Geo-energie en de TU Delft

De TU Delft onderzoekt hoe geo-energie op een verantwoorde manier opgespoord en gewonnen kan worden met innovatieve technieken. Het onderzoek richt zich daarnaast in toenemende mate op de effecten van menselijke activiteiten in de ondergrond op de natuurlijke en gebouwde omgeving. Daarbij valt te denken aan aardbevingen of bodemdaling De onderzoekers doen dit met een typisch Delftse aanpak waarbij geologie en geofysica worden gecombineerd met ingenieurswetenschappen zoals geomechanica en stromingleer.

De diepe ondergrond zal een uiterst belangrijke rol blijven spelen in de energievoorziening van de twintigste eeuw, niet alleen als bron van aardgas en aardwarmte, maar ook als opslagplaats voor energie en CO2.

Onderzoeksprogramma's

Geothermie

De TU Delft onderzoekt hoe aardwarmte uit waterlagen in de diepe ondergrond opgespoord, opgepompt en gebruikt kan worden om huizen en bedrijven te verwarmen. Het Delft Aardwarmte Project zet zich bovendien in om ook op de eigen campus een aardwarmteput te boren.

Geavanceerde olie- en gaswinning

Door het injecteren van b.v. stoom of schuim kunnen we reservoirs beter benutten. Ook door olievelden continu te monitoren met sensoren, seismiek en satellieten en door het inzetten van meet- en regeltechniek, kunnen we op een slimme manier meer gas of olie uit bestaande velden winnen. 

Ondergrondse CO2 opslag

Onderzoek naar veilige en rendabele opslag van CO2 in de diepe ondergrond en naar gaswinning door injectie van CO2 in kolenlagen. Dit betreft zowel laboratoriumonderzoek als grootschalige computersimulaties.

Effecten Mijnbouw

Onderzoek naar de effecten van menselijke activiteiten in de diepe ondergrond, zoals de productie van aardgas of de injectie van water of CO2, en met name het beter begrijpen van de oorzaken van aardbevingen in Groningen.