Kernenergie

Kernenergie kan een goede optie zijn in een duurzame energiemix. Het stoot geen CO2 uit en is goedkoop, betrouwbaar en regelbaar. Maar het is niet onomstreden: mensen hebben nog steeds angst voor nucleaire ongevallen en kernafval.

De TU Delft en kernenergie

Aan de TU Delft doen wetenschappers onderzoek naar:

  • Het vergroten van de veiligheid en efficiëntie van kernreactoren
  • Het verlagen van de hoeveelheid en radioactiviteit van het kernafval
  • De productie van radionucliden voor medische en industriële toepassingen

Vierde generatie kernreactoren

Nieuwe typen kerncentrales zoals de Hoge Temperatuur Reactor en de Gesmolten Zout Reactor zijn inherent veilig en gaan zeer zuinig om met splijtstof. Daardoor kunnen beide reactortypen naast uranium ook thorium als brandstof gebruiken, wat in potentie veel minder lang-levend kernafval oplevert. De Gesmolten Zout Reactor blinkt uit op het gebied van duurzaamheid, omdat de lang-levende componenten in de splijtstof blijvend kunnen worden gerecycleerd en de benodigde opslagtijd van kernafval drastisch kan worden verkort.

Kleine en middelgrote kernreactoren

Kerncentrales zijn afgelopen jaren steeds groter geworden om via ‘economy of scale’ de kosten van elektriciteit omlaag te brengen. Een alternatief is om kerncentrales juist kleiner te maken en er meerdere bij elkaar te plaatsen. Aan TU-Delft wordt onderzoek gedaan naar kleine en middelgrote inherent veilige kerncentrales die modulair kunnen worden gebouwd en flexibel kunnen worden ingezet. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de U-Battery. Dit is een kleine kerncentrale met een vermogen van 5-10 MW die op industriële locaties kan voorzien in de vraag naar elektriciteit en warmte.

Opslag van langlevend radioactief afval

Kernsplijtingsafval blijft nog gedurende duizenden jaren radioactief en moet daarom voor lange tijd veilig worden opgeborgen in de ondergrond. De Het Reactor Instituut Delft doet onderzoek naar de chemie en de mobiliteit van de splijtingsproducten in de geologische omgeving van de eindberging en naar de invloed van straling op de ondergrond. 

Stralingsonderzoek

Het Reactor Instituut Delft onderzoekt de productie en toepassingen van radionucliden voor medische en industriële toepassingen. Een deel van het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes door gebruik te maken van ‘hot atom chemistry’ principes en het bouwen van speciale bestralingsfaciliteiten zoals bijvoorbeeld de gamma afgeschermde faciliteit.  Het ontwikkelen of verbeteren van isotopen generatoren is ook een belangrijke aspect van het onderzoek. Verder onderzoekt het Reactor Instituut Delft ‘special purpose’ kernreactoren voor de productie van radionucliden. Dit betreft bijvoorbeeld een kleine kernreactor met een uraniumverbinding opgelost in water, waarin door kernsplijting de gewenste radionucliden worden gevormd. Het onderzoek richt zich op het ontwerp van de reactor en op de speciale chemische processen om de radionucliden uit de oplossing te halen.  

Nucleaire onderzoeksreactor

In de nucleaire onderzoeksreactor van de TU Delft worden nieuwe materialen ontwikkeld voor duurzame energie, zoals batterijen en zonnecellen, en voor onderzoek aan medische diagnostiek en behandeling van tumoren. Lees verder op de website van het Reactor Instituut Delft.

De ethische aspecten van radioactieve energie

Filosofen van de TU Delft doen onderzoek naar de etische aspecten van radioactieve energie.