Windenergie

Integratie van technisch en sociaal-maatschappelijk onderzoek vormt de kern voor de toekomst van windenergie en staat daarom centraal in het windenergieonderzoek aan de TU Delft voor de komende jaren. We schetsen onze wetenschappelijk ambities op het gebied van windenergie in het meerjarige R&D programma 2015-2020 van het TU Delft Wind Energy Institute (DUWIND).

De verschillende onderwerpen worden onderverdeeld in een structuur van drie niveaus. Van het hoogste/overkoepelende niveau in de windenergieketen naar het laagste, specialistische niveau.

  • Wind in duurzame energievoorzieningsstelsels: De interactie tussen grootschalige windenergieproductie en andere energiebronnen en consumenten en ook de interactie met de maatschappij.
  • Windkrachtcentrale: Het ontwerpen en operationeel maken en houden van een windpark op zee als krachtcentrale. De twee onderzoekslijnen zijn integratie van alle ontwerpaspecten ten behoeve van lagere energiekosten en geavanceerde asset management.
  • Windenergieconvertoren: De turbine zelf, haar onderdelen en alle daarbij behorende achtergrondkennis, als ook alternatieve typen windenergieconversies zoals verticale as windturbines en kite power worden hier behandeld. De drijvers van deze onderzoekslijnen zijn optimalisering van het ontwerp voor lagere kosten en langere levensduur.

Meerjarenprogramma
Het volledige meerjarenprogramma staat op de website van DUWIND.

Aerodynamica van windturbines

De aerodynamische vorm van windturbines en turbinebladen bepaalt hoeveel energie de turbine uit de wind kan halen. De turbine beïnvloedt ook zelf de windstromen. Begrip van de fysische eigenschappen van deze onstabiele windstromen is van belang voor het ontwerpen van efficiënte windturbines.

Smart rotor

Om de windbelasting op de rotorbladen te verminderen, kunnen smart rotors zelf de vorm van de rotorbladen op ieder moment aanpassen aan de windkracht en windsterkte. Dat doen ze door middel van Lidar, meet- en regeltechniek en slimme materialen. 

Hoe werkt de slimme rotor? Bekijk de animatie: 

Kite Power

Kite Power is een vorm van windenergie, waarbij met een radiografisch bestuurbare vlieger elektriciteit wordt opgewekt. Voordeel: op de grootte hoogte waar de vlieger zicht bevindt (tot 900m) waait het altijd en altijd hard. Bekijk de presentatie van onderzoeker Roland Schmehl op TedxDelft, bekijk de foto's op de fotogalerij of de filmpjes op YouTube.


Contact

Prof. dr. Simon J. Watson