Zonne-energie

Er valt 10.000 keer meer zonne-energie op aarde dan we nodig hebben. Hoewel de prijs van zonne-energie inmiddels concurrerend is met grijze stroom, is de aanschaf van zonnepanelen duur, hebben de goedkopere panelen nog slechte rendementen en is zijn de huidige elektriciteitsnetten en wet- en regelgeving nog niet optimaal.

Zonne-energie aan de TU Delft

De TU Delft heeft de ambitie zonne-energie fors goedkoper te maken. De focus ligt hierbij op PV-zonne-energie: verhogen van het rendement van zonnecellen door nieuwe materialen en systemen te ontwikkelen voor zonnecellen. Daarnaast ontwerpen onderzoekers goedkopere productiemethoden voor zonnepanelen en een geschikte elektriciteitsmarkt. In het zonnecellab van de TU Delft worden zonnecellen gemaakt en getest.

Materialen voor zonnecellen

Goedkope dunne-film silicium zonnecellen met hoog rendement 

Hoe verhoog je het rendement van zonnecellen met behulp van lichtmanagement? Bekijk de animatie: 

Zwart silicium

Transporteigenschappen in nieuwe zonnecelmaterialen

  • Onderzoek naar organische materialen, kwantumdotzonnecellen, nanotechnologie, verhogen theoretisch rendement
  • Afdeling Optoelectronic Materials, faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Zonne-energiesystemen

Stroomramen


Energie-efficiƫnt design van consumentenproducten