Sociale Innovatie

Sociale Innovatie en de Energietransitie

De Nederlandse energiesector heeft voor verduurzaming en de energietransitie veel oplossingen beschikbaar. Maar deze oplossingen zijn vooral technisch van aard, zoals slimme thermostaten, warmtepompen, het opslaan van energie in batterijen en energiezuinige gebouwen. Onderzoek naar de sociale en gedragsmatige facetten van duurzaamheid en energie blijft achter en wordt meestal apart van technisch onderzoek uitgevoerd. Zo kan het gebeuren dat in een late, technische ontwikkelingsfase uit gedragswetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen een technologie niet accepteren, of niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. Deze sociale factoren kunnen de energietransitie vertragen en ervoor zorgen dat er onnodige kosten worden gemaakt.  Er is behoefte aan een multidisciplinaire aanpak. Het TU Delft Energy Initiative zorgt in samenwerking met onder meer Dr. Gerdien de Vries en Dr. Thomas Hoppe voor het actueel houden van dit thema.

Symposium

Op 3 en 4 april 2017 vond het eerste symposium Sociale Innovatie en de Energietransitie plaats. Daarbij presenteerden ingenieurs, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers tijdens plenaire en parallelsessies dilemma’s en vragen zoals: Kan sociale innovatie een technologische energie-innovatie versterken of juist in de weg zitten? Wat kunnen studenten doen om de energietransitie te versnellen? Hoe ziet het Nederlandse energielandschap er uit in 2050? Wie zijn de winnaars en verliezers van de energietransitie? De Missing Chapter Foundation onder leiding van Laurentien van Oranje bracht een dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen van de Delftse Jan Vermeerschool over de vraag hoe sociale innovatie bij kan dragen tot een succesvolle energietransitie. Op de tweede dag van het symposium presenteerden sociaal-wetenschappers in het energiedomein uit zowel  binnen- als buitenland hun onderzoek en gingen met elkaar in debat.

/* */