4-daagse cursus De nieuwe wijkaanpak

13 april 2016 00:00 t/m 02 juni 2016 00:00 - Locatie: Arnhem - Door: Webredactie OTB

Er is een nieuwe praktijk aan het ontstaan in de wijkvernieuwing als antwoord op de sterk veranderde omstandigheden. De grootschalige fysieke aanpak is verlaten en heeft plaats gemaakt voor kleinschalige initiatieven, meer uitgaand van de bestaande stad en van wat bewoners zelf zouden kunnen doen. Dat is de reactie nu de financiële steun van de overheid is weggevallen en de mogelijkheden en taken van corporaties zijn ingeperkt. Dit vraagt om een nieuwe wijkaanpak.

Data

13/14 april (blok 1) en 1/2 juni (blok 2) 2016

Voor wie bedoeld?

Gemeenteambtenaren, corporatiemedewerkers, projectleiders, opbouwwerkers, ontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs en leden van bewonersorganisaties.

In het kort

Er is een nieuwe praktijk aan het ontstaan in de wijkvernieuwing als antwoord op de sterk veranderde omstandigheden. De grootschalige fysieke aanpak is verlaten en heeft plaats gemaakt voor kleinschalige initiatieven, meer uitgaand van de bestaande stad en van wat bewoners zelf zouden kunnen doen. Dat is de reactie nu de financiële steun van de overheid is weggevallen en de mogelijkheden en taken van corporaties zijn ingeperkt. Kortom, de kaders voor wijkvernieuwing zijn sterk gewijzigd.

Nog steeds zijn er wijken die te maken hebben met een dalende populariteit en een zwakke reputatie. De soms sobere woonmilieus voldoen niet altijd aan de huidige behoeften van bewoners. Nieuwe bewoners kiezen soms voor de wijk bij gebrek aan beter. In veel van die wijken staat de leefbaarheid onder druk en zijn grote sociaaleconomische opgaven aan de orde.

In die wijken stelden voorheen gemeenten, woningcorporaties en bewoners programma's op voor de woningen, de leefbaarheid, voorzieningen, de mensen, werk en wijkveiligheid. Stedelijke vernieuwing was bedoeld als integraal beleid met een verbinding tussen de fysieke, sociale en economische aanpak. Door de wijzigingen in de financiële kaders en de beperktere rol die het Rijk aan corporaties toekent, is dat echter niet meer zo vanzelfsprekend. Meer en meer praat men over loslaten en wordt een beroep gedaan op bewoners.
Dat vraagt om een nieuwe aanpak, om een antwoord op de vraag of integrale aanpak nog wel mogelijk is. Hoe kun je problemen en kansen in beeld krijgen? Waar zitten nieuwe mogelijkheden om tot verbetering van de woon- en leefsituatie te komen? Hoe kom je tot een actuele, samenhangende visie en een effectieve aanpak? Hoe breng je het vernieuwingsbeleid vervolgens in praktijk in deze tijd? Hoe zorg je voor een balans tussen ruimtelijk-fysiek en sociaal-economisch, tussen korte en lange termijn en tussen behoud en vernieuwing?
In talloze wijken en steden is die zoektocht gaande, waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen, nieuwe partijen initiatief nemen en nieuwe ervaringen worden opgedaan. Hierbij is het steeds opnieuw belangrijk om voldoende draagvlak te ontwikkelen bij de verschillende betrokkenen, de bewoners in de eerste plaats. In Arnhem zijn daarvan diverse interessante voorbeelden te vinden. We gaan op bezoek bij enkele nieuwe initiatieven. Daarnaast gaan deskundigen in op de lessen die geleerd kunnen worden uit de wijkaanpak tot nu toe en de vraag welke perspectieven zich aandienen.

Zoektocht en ontwikkeling
De cursus ‘De nieuwe wijkaanpak’ biedt een breed overzicht en verbindt inzichten uit de praktijk, theorie en recent onderzoek met de eigen ervaringen en inbreng van de deelnemers. Deelnemers waarderen de mix van invalshoeken, de inspirerende verhalen van de inleiders en de gevarieerde samenstelling van de groep.  

Programma

U kunt hier het programma downloaden.

Aanmelding, kosten en meer informatie

De deelnamekosten bedragen € 2.195,- (exclusief overnachting).
U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus.
Heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met Angelique Dersjant, A.D.Dersjant@tudelft.nl of u kunt bellen: 015-278 3005.