Promotie Y.C. Wijnia: asset management

19 april 2016 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie-mc

Processing Risk in Asset Management. Promotor: prof.dr.ir. P.M. Herder (TBM).

In de geliberaliseerde energiemarkt worden de netbeheerders geconfronteerd met een door de toezichthouder opgelegde reductie van het inkomen. De algemene reactie op deze uitdaging is de invoering van asset management, wat beschouwd kan worden als de systematische toepassing van een kostenbaten afweging op alle risico’s in het netwerk. In het kort is dat Risico geBaseerde Optimalisatie (RBO). Echter, toepassing van RBO blijft meestal beperkt tot de maatregelen voor individuele assets, zoals opwaarderingen, vervangingen en onderhoud. Of RBO ook uitvoerbaar is op een hoger aggregatieniveau zoals de portfolio van maatregelen of zelfs het hele systeem was niet duidelijk.  De onvermijdelijke subjectiviteit en onzekerheid die speelt bij besluitvorming over risico’s zou acceptatie van de beslissingen in de weg kunnen staan.

De experimenten die zijn uitgevoerd in dit onderzoek laten zien dat er geen fundamentele beperkingen zijn voor risico gebaseerde optimalisatie van het gehele systeem. Juist het omarmen van onzekerheid en subjectiviteit staat toe dat relatief simpele tools gebruikt kunnen worden, omdat die tools nu eenmaal niet accurater hoeven te zijn dan onze kennis van de toekomst.  Om dit te laten werken is het wel noodzakelijk om de rationele RBO beslissingen onder te brengen in een goed ontworpen socio-technisch proces.  Systematische toepassing van RBO op elk niveau (individuele asset, portfolio van maatregelen en het hele systeem) levert een besparing op de totale kosten van het systeem (uitgaven plus residuele risico’s) van ongeveer 20%.

 

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.