Cursus: Portefeuille- en assetmanagement

19 september 2017 00:00 - Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn - Door: Communication BK

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Tijdens deze 4-daagse cursus leert u portefeuillebeleid ontwikkelen op strategisch en tactisch niveau.

Data en locatie

  • 19/20 september 2017
  • 31 oktober/1 november 2017

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn

Voor wie?

De 4-daagse cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

Opzet en thema's

Het doel van deze cursus is om te leren zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillende soorten corporaties (groot, klein, woningmarktgebied, financiële positie, etc.). In het eerste cursusblok ligt de nadruk op het portefeuillemanagement (d.w.z. het strategisch niveau). In het tweede cursusblok ligt de nadruk op het assetmanagement (d.w.z. het tactisch niveau, complexgericht).

Thema’s die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere:

  • het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager
  • portefeuillestrategie en het facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid
  • de instrumenten van de assetmanager
  • keuzeproces van mogelijke complexstrategieën
  • uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen
  • effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen