Cursus: Recente ontwikkelingen in het wonen

11 oktober 2017 00:00 - Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn - Door: Communication BK

Tijdens deze 4-daagse cursus worden recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband gebracht, worden nieuwe beleidsinstrumenten aangereikt en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

Data en locatie

 • 11/12 oktober 2017
 • 29/30 november 2017

Landgoed Zonheuvel, Doorn

Voor wie?

De cursus is voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is, al enige basiskennis op het gebied van wonen heeft en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten.

Inhoud

Vooraanstaande sprekers uit zowel de wetenschap als de praktijk brengen recente ontwikkelingen met elkaar in verband en reiken nieuwe beleidsinstrumenten aan.Ook komen de effecten van het nieuwe beleid aan de orde.

De cursus besteedt onder andere aandacht aan:

 • Hervorming van de woningmarkt: te agenderen problemen en oplossingen voor het disfunctioneren van de woningmarkt.
 • Recente ontwikkelingen wat betreft vraag en aanbod op de markt van koopwoningen, ontwikkelingen op de woningbouwmarkt en het woningaanbod.
 • De ontwikkeling van wooncoƶperaties.
 • De gewijzigde rol van corporaties als maatschappelijke ondernemers en de financiering van corporaties als gevolg van de Woningwet.
 • Ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.
 • Woonbeleid in een krimpregio.
 • De mogelijkheden om een meer energiezuinige woningvoorraad te realiseren.
 • Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de gemeente.
 • De afstemming tussen grond- en woonbeleid.
 • Trends in de woonruimteverdeling.
 • Ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke vernieuwing en perspectief van de wijkvernieuwing.
 • Betaalbaarheid: passend  toewijzen of flexibel arrangeren?