Promotie: Dena Kasraian Moghaddam

24 mei 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Communicatie BK

Dena Kasraian Moghaddam verdedigt haar proefschrift 'Transport Networks, Land Use and Travel Behaviour: a Long Term Investigation' op 24 mei.

Promotor

Prof.dr. G.P. van Wee

Copromotor

Dr. C. Maat

Ooit bepaalden nieuwe spoorlijnen en snelwegen waar verstedelijking plaatsvond. Die invloed is er nog wel, maar lang niet zo sterk meer als voorheen. Het is daarom verstandig geweest dat in de afgelopen decennia in aanvulling op het vervoersbeleid, een krachtig ruimtelijk beleid is gevoerd. Hierdoor heeft het stedelijk patroon draagvlak kunnen bieden voor het openbaar vervoer en fiets en is sterkere autoafhankelijkheid voorkomen. Dit toont het onderzoek van promovenda Dena Kasraian aan.