Promotie: Filip Biljecki

01 mei 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Communicatie BK

Filip Biljecki verdedigt zijn proefschrift 'Level of detail in 3D city models' op 1 mei.

Promotor

Prof.dr. J.E. Stoter

Copromotor

Dr. H. Ledoux 

3D-model helpt demografen en stedenbouwers

De onderzoeksgroep 3D GeoInformation werkt aan een 3D model van alle dorpen en steden in Nederland. Zo’n landelijk model is uniek in de wereld en kan nauwkeurig bevolkingsaantallen in kaart brengen. Het kan ook helpen bij bepalen van overstromingsmodellen en geluids- en bezonningscontouren. Promotor Filip Biljecki maakt deel uit van de onderzoeksgroep 3D geoInformation en promoveert op het verbeteren van het detailniveau van het 3D model. Hij verdedigt zijn proefschrift ‘Level of detail in 3D city models' op 1 mei.

Meer informatie