Promotie Rûta Ubarevičienė: Socio-spatial change in Lithuania

29 september 2017 10:00 - Locatie: Aula TU Delft - Door: Communication BK

Op 29 september verdedigt Rûta Ubarevičienė haar proefschrift 'Socio-spatial change in Lithuania. Depopulation and increasing spatial inequalities'.

Promotor: Prof.dr. M. van Ham

Abstract

Sinds de jaren 1990 is de geopolitieke en economische positie van Litouwen radicaal verschoven van een relatief voorspoedige en welvarende regio in de Sovjet Unie naar een relatief arm land aan de periferie van de Europese Unie. De transitieperiode ging gepaard met sterke bevolkingsdaling, waardoor Litouwen tegenwoordig een van de snelst krimpende landen ter wereld is. Bovendien was het ruimtelijk beleid in de socialistische periode gericht op decentralisatie en probeerde men de groei van de grote steden te beperken. Tegenwoordig is de economische groei en het demografisch potentieel geconcentreerd in enkele grootstedelijke regio’s, en vooral in Vilnius. De extreme bevolkingsafname en de ongelijkmatige ruimtelijke ontwikkeling kunnen worden beschouwd als een bedreiging voor de economische en maatschappelijke stabiliteit van Litouwen.

Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de recente sociaal-ruimtelijke transformatieprocessen en de gevolgen daarvan in Litouwen. In dit proefschrift onderzoeken we de belangrijkste kenmerken en oorzaken van sociaal-ruimtelijke verandering. Het proefschrift laat zien waarom we ons ondanks de economische groei en de hogere levensstandaard zorgen moeten maken omdat Litouwen te maken heeft met grote uitdagingen als gevolg van de extreme bevolkingsafname en de toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. Deze studie biedt inzicht in de ontwikkelingsprocessen en laat zien hoe de in de Sovjet-Unie ontworpen sociaal-ruimtelijke structuren zich hebben aangepast aan de markteconomie.