Promotie Brian Tidball

22 mei 2017 14:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Communication

Op maandag 22 mei verdedigt Brian Tidball zijn proefschrift ‘CROWDSOURCING: Fast Abundant Flexible User Research for Design’. De promotie vindt om 15:00 uur plaats in de Aula van de TU Delft. Het lekenpraatje start om 14:30 uur.

De promotor van Brian Tidball is prof. dr. Pieter Jan Stappers en zijn copromotor is dr. Ingrid Mulder. Onderstaand een samenvatting van het proefschrift.

Crowdsourcing: Fast Abundant Flexible User Research for Design
Mensgericht ontwerpen van producten, diensten en systemen is algemeen geaccepteerd. Er bestaan tal van user research tools en methoden ​​om gebruikers te betrekken en hun inzichten te verzamelen om het ontwerpproces te informeren. Helaas, is er vaak veel tijd, moeite en kosten mee gemoeid om tot goede gebruikersinzichten te komen. Een reeks studies onderzoekt hoe ontwerpers crowdsourcing applicaties kunnen benutten als aanvulling op hun bestaande gebruikersonderzoek, om vroege ontwerpbeslissingen te informeren op basis van het perspectief van de eindgebruiker. De studies gaan in op de bruikbaarheid van crowdsourcing om het ontwerpproces te informeren en brengen de mogelijkheden en beperkingen ervan in kaart. De resultaten tonen aan dat crowdsourcing een nieuwe, snelle, rijke en flexibele tool voor gebruikersonderzoek is. Een conceptueel kader dat het proces illustreert en een set van richtlijnen zijn ontwikkeld om crowdsourcing toegankelijk te maken, en stellen ontwerpers in staat om zo vroeg en zo vaak mogelijk contact met gebruikers te hebben, om tot mensgerichte ontwerpoplossingen te komen.