Er is een nieuwe praktijk aan het ontstaan in de wijkvernieuwing als antwoord op de sterk veranderde omstandigheden. De grootschalige fysieke aanpak is verlaten en heeft plaats gemaakt voor kleinschaliger initiatieven, meer uitgaand van de bestaande stad en van wat bewoners zelf zouden kunnen doen. Dat is de reactie nu de mogelijkheden en taken van corporaties zijn ingeperkt en de kaders voor wijkvernieuwing zijn gewijzigd.

Nog steeds zijn er wijken die te maken hebben met een dalende populariteit en een zwakke reputatie. De soms sobere woonmilieus voldoen niet altijd aan de huidige behoeften van bewoners. Nieuwe bewoners kiezen soms voor de wijk bij gebrek aan beter. In veel van die kwetsbare wijken staat de leefbaarheid onder druk en zijn grote sociaaleconomische opgaven aan de orde.
In die wijken stelden voorheen gemeenten, woningcorporaties en bewoners programma's op voor de woningen, de leefbaarheid, voorzieningen, werk en wijkveiligheid; integraal beleid met een verbinding tussen de fysieke, sociale en economische aanpak. Dat is door de gewijzigde condities niet meer zo vanzelfsprekend. Meer en meer praat men over loslaten en wordt een beroep gedaan op bewoners.

Dat vraagt om een nieuwe aanpak, rekening houdend met lokale omstandigheden. Is een integrale aanpak nog wel mogelijk? Hoe kun je problemen en kansen in beeld krijgen? Waar zitten nieuwe mogelijkheden om tot verbetering van de woon- en leefsituatie te komen? Hoe kom je tot een actuele, samenhangende visie en een effectieve aanpak? Hoe zorg je voor een balans tussen  korte en lange termijn? Hoe breng je het vernieuwingsbeleid vervolgens in praktijk in deze tijd? Hoe krijgen bewoners daar meer grip op en wat levert het voor hen op?

Zoektocht en ontwikkeling
In talloze wijken is die zoektocht gaande, waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen, verschillende partijen initiatief nemen, van bewonersbedrijven, woningcorporaties tot gemeenten   en ontwikkelaars. In de cursus komen sprekers uit al die verschillende hoeken aan het woord, uit kleine en grote gemeenten. In Amsterdam Nieuw-West, waar de cursus gehouden wordt, zijn diverse interessante voorbeelden te vinden. We gaan op bezoek bij enkele nieuwe initiatieven. Daarnaast gaan deskundigen in op de lessen die geleerd kunnen worden uit de wijkaanpak tot nu toe en de vraag welke perspectieven zich aandienen. Er is veel ruimte voor bespreking van de opgaven waarmee de cursusdeelnemers in hun eigen praktijk geconfronteerd worden.

De 4-daagse cursus ‘De nieuwe wijkaanpak’ biedt een breed overzicht en verbindt inzichten uit de praktijk, theorie en recent onderzoek met de eigen ervaringen en inbreng van de deelnemers. Deelnemers waarderen de mix van invalshoeken, de inspirerende verhalen van de inleiders en de gevarieerde samenstelling van de groep.   

Voor wie bedoeld?

Gemeenteambtenaren, corporatiemedewerkers, projectleiders, opbouwwerkers, ontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs en leden van bewonersorganisaties.

Programma

U kunt hier het programma downloaden.

PE-punten

Sinds januari 2015 bestaat voor woningcorporatiebestuurders (Aedes: https://www.aedes.nl/dossiers/permanenteeducatie.html) de verplichting tot permanente educatie. Voor het volgen van deze cursus ontvangt u 29 PE-punten.   

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus vindt plaats op 13/14 februari en 27/28 maart 2018 in het Westcord Fashion Hotel te Amsterdam.

U kunt zich hier reeds aanmelden voor deze cursus. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan Angélique Dersjant van het OTB-Congresbureau, a.d.dersjant@tudelft.nl of bellen: 015 278 3005.