Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017

05 oktober 2017 09:00 t/m 06 oktober 2017 17:00 - Door: Webredactie OTB

Ruimte voor wonen/wonen in de ruimte

De afgelopen jaren zijn, met brede steun uit het parlement, de bakens voor het woonbeleid sterk verzet op weg naar een kleinere sociale woningvoorraad, gericht op een smallere doelgroep en een grotere rol voor de markt. Het is nu de vraag welke aandacht het woonbeleid krijgt in het nieuwe kabinet. Welke ruimte ontstaat er voor het wonen?
 
Tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017 willen we die discussie over de toekomst van het woonbeleid met elkaar aangaan.


Drie vraagstukken komen daarbij zeker aan de orde:
* Wie mag waar wonen in de stad?
* De diversiteit van de sociale doelgroep: probleem of kans?
* De grenzen van het lokale woonbeleid

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van  ‘Vooruit naar de kern’ en OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over die vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen bespreken, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is.

De formule is eenvoudig. We organiseren een tweedaagse bijeenkomst waarin we aan de hand van papers met elkaar de discussie voeren.

Deelnemers schrijven voorafgaand een paper waarin ze hun analyse/visie/idee over een deelonderwerp uiteenzetten. Tijdens de discussiedagen vinden sessies plaats, waarbij steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. Deelnemers zijn afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting.

Volledige aankondiging
Voor meer informatie kunt u de aankondiging downloaden.

Het tijdspad

Uiterlijk 30 juni   indiening abstract en aanmelden via website

Uiterlijk 5 juli

   Bericht over acceptatie en suggesties voor uitwerking

Uiterlijk 4 september

   Indienen papers

Uiterlijk 19 september

   Distributie papers

5/6 oktober  

   Discussiedagen

27 oktober      

   Indienen eventueel bijgestelde papers

Half november   

   Publicatie alle papers van de discussiedagen via internet

Deelname
Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen € 500,- (inclusief overnachting en verblijfskosten). Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de TU Delft ná acceptatie van het abstract.

Aanmelden en indienen abstract
U kunt zich voor de discussiedagen aanmelden en gelijktijdig uw abstract indienen.

Locatie
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, uitstekend bereikbaar met ov en auto,
zie: http://www.kontaktderkontinenten.nl/nl/contact/routeplanner.aspx
 
Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met André Ouwehand, OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving, TU Delft (a.l.ouwehand@tudelft.nl, tel. 015-278 7659). Voor praktische vragen over aanmelding kunt u zich wenden tot Elianne van Deurzen van het OTB-congresbureau (E.J.M.H.vanDeurzen@tudelft.nl, tel. 015-278 3005).