Masterclass Trends in het wonen voor toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties

17 mei 2017 09:00 - Locatie: TU Delft, Faculteit Bouwkunde - Door: Webredactie

Deze tweedaagse masterclass biedt toezichthouders en directeur-bestuurders bij woningcorporaties de mogelijkheid om hun kennis van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting te vergroten of te actualiseren.

Met de invoering van de nieuwe Woningwet en het nieuwe Besluit Toegelaten Instellingen in de Volkshuisvesting in 2015 is een belangrijke stap gezet naar het verhogen van de kwaliteit van het interne toezicht van woningcorporaties. Er worden hogere eisen gesteld aan kandidaten bij toetreding tot de raad van commissarissen en het functioneren van de RvC. Een van de onderdelen is dat van commissarissen en directeur-bestuurders verwacht wordt dat zij tijd besteden aan hun permanente educatie, zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in de sociale huursector en hun competenties vergroten.

Inhoud masterclass

In deze compacte masterclass van twee dagen bieden deskundige docenten, die met regelmaat cursussen verzorgen voor professionals, u een compact overzicht van de inhoudelijke ontwikkelingen in de volkshuisvesting.
Op de eerste dag is er aandacht voor de bredere ontwikkelingen in de sociale huisvesting.
Daarnaast komen ontwikkelingen op het gebied van de woonruimteverdeling en de betrokkenheid van corporaties
bij wijkvernieuwing en maatschappelijk ondernemen aan de orde. Ook komt het belangrijke veld van wonen en zorg aan de orde. Tot slot komt de betekenis van portefeuille- en assetmanagement aan bod.
Op de tweede dag komt het leiderschap bij woningcorporaties aan bod. Ook is er uitgebreide aandacht voor  energiebesparing en duurzaamheid. Tenslotte is er aandacht voor de in de afgelopen jaren veranderde positie van de woningcorporaties en de financiĆ«le randvoorwaarden voor het functioneren van corporaties.


Bij alle inleidingen is er door de opzet van de agenda en de beperkte hoeveelheid deelnemers ruime gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast bieden de pauzes gelegenheid om met de andere deelnemers informatie uit te wisselen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Programma

U kunt hier het programma downloaden.

Voor wie bestemd?

De masterclass is specifiek gericht op commissarissen en directeur-bestuurders van woningcorporaties en vooral voor hen die hun kennis van de ontwikkelingen en strategische discussies binnen de volkshuisvesting willen vergroten en actualiseren. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers daadwerkelijk als commissaris dan wel directeur-bestuurder actief zijn en daardoor enige referenties hebben vanuit het eigen functioneren in hun RvC of bestuur.

Permanente Educatie (PE-punten)

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de VTW (de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, www.vtw.nl) en voor woningcorporatiebestuurders (Aedes: https://www.aedes.nl/dossiers/permanente-educatie.html) de verplichting tot permanente educatie. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties. Voor het volgen van deze masterclass ontvangt u 12 PE-punten.

Meer info en aanmelding

Data: 17 mei en 14 juni 2017
Locatie: Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Delft
U kunt zich hier aanmelden voor de masterclass. Wilt u meer informatie?Dan kunt u bellen of emailen naar Martine de Jong-Lansbergen, M.M.M.deJong-Lansbergen@tudelft.nl, 015-278 3005.