Dinsdag 27 juni, zal het nieuwe Researchlab Automated Driving Delft (RADD) officieel geopend worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu: Melanie Schultz van Haegen. Het Researchlab op de campus van de TU Delft biedt ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties. Het RADD is een initiatief van TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Programma

09.00 uur - Ontvangst
10.00 uur -  Start inhoudelijk programma door dagvoorzitter Petrouchka den Dunnen.

Sprekers:

  • Karel Luyben – Rector Magnificus TU Delft;
  • Melanie Schultz van Haegen - Minister van Infrastructuur en Milieu
  • Floor Vermeulen – Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
  • Lennart Harpe - portefeuillehouder OV ontwikkeling Vervoersautoriteit MRDH
  • Bart van Arem- directeur TU Delft Transport Instituut

11.00 uur - Opening RADD door Minister Schultz van Haegen
Aansluitend gaan de demo's met automatische voertuigen van start.
12.00 uur - Einde programma

Automatiseren van personen- en goederenvervoer kan helpen verkeer en vervoer efficiënter, beter toegankelijk en veiliger te maken. Om automatisch vervoer in de alledaagse praktijk mogelijk te maken, is nog veel onderzoek nodig. Op technisch gebied en op het gebied van acceptatie door gebruikers, de wisselwerking met overig verkeer, het reageren op onverwachte situaties en de inpassing in het mobiliteitssysteem. Heel veel onderzoek gebeurt met computermodellen en in testlaboratoria, maar om écht goed inzicht te krijgen, zijn ook testen nodig in levensechte situaties.

Daarom biedt het RADD faciliteiten aan kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid om producten, concepten en modellen te toetsen. Dat kan in verschillende testomgevingen die variëren in complexiteit, en kunnen plaatsvinden in zowel een gesloten omgeving als op de openbare wegen.

Het Researchlab is onderdeel van het Fieldlab Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en MKB-ondernemers in de regio. De samenwerkende partijen in het Fieldlab AVLM hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bij te dragen aan een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en efficiëntie van het totale vervoerssysteem in de regio. Daarnaast stimuleert het Researchlab de energietransitie naar nieuwe duurzame energiebronnen in Zuid-Holland. 

Meer informatie en aanmelden

Ga naar www.raddelft.nl/aanmelden voor meer informatie en om aan te melden voor dit evenement.

Founders

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Delft

TU Delft