Symposium Smart Urban Mobility

29 juni 2017 08:30 t/m 18:00 - Locatie: KiT Amsterdam, Mauritskade 63, 1092 AD, Amsterdam - Door: Transport Institute

Het zal niemand ontgaan zijn: de omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Vergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, de introductie van nieuwe vervoerwijzen en -diensten – dergelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes.

Vragen te over: tot wat voor mobiliteitsmix zal dat leiden? Wat zijn nu echt de kansen van shared mobility en concepten zoals MaaS en wat gaat de zelfrijdende auto betekenen voor de files en het ruimtegebruik in de stad? Wat betekenen genoemde trends voor het gebruik van de fiets en van het stedelijk OV? En voor de rol van de stedelijke wegbeheerders en de vervoerders? De signalen dat onze steden aan het dichtslibben zijn nemen toe, maar welke investeringen zijn nu nodig om onze steden bereikbaar en leefbaar te houden? En hoe zorgen we ervoor dat deze investeringen, gezien de verschillende trends, ‘no regret’ zijn?

Het beantwoorden van deze vragen staat hoog op de agenda’s van beleidsmakers, bestuurders, beheerders en vervoerders. Tegelijkertijd zien we verschillende grote wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s (o.a. ALLEGRO, STAD en SCRIPTS) die belangrijke input kunnen leveren om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden. Maar vinden we elkaar wel voldoende? Hoe kan beleid de wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk benutten. Maar ook: stelt de wetenschap wel de goede vragen? Het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk is een belangrijke doelstelling van dit symposium.

Wat mag u verwachten van deze dag….

Het doel is beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van stedelijke mobiliteit en duurzaamheid dichter bij elkaar te brengen. Belangrijke stakeholders en wetenschappers delen hun visie op de ontwikkeling van stedelijke mobiliteit. Daarnaast worden diverse inspirerende en interactiever workshops parallelle georganiseerd die dieper ingaan op de belangrijke, actuele thema’s.

Keynotes

Pieter Litjens

Alexandra van Huffelen

Caspar Chorus

George Gelauff

Bart van Arem

Programma

09.00 Opening & inschrijving break-out sessies voor middagprogramma
09:20 Ochtendsessie
09:20 Introductie Smart Urban Mobility: kansen en bedreigingen Serge Hoogendoorn & Niels van Oort - TU Delft
09:40 Uitdagingen voor Stedelijk Openbaar vervoer in 2025 Alexandra van Huffelen - GVB Amsterdam
10:10 Automated Driving: A Silver Bullet for Urban Mobilty? Bart van Arem (TU Delft)
10:40 Mobility challenges for urban transition George Gelauff - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
11:20 Pauze
11:45 Elektrisch automatisch altruïstisch rijden: Een kwestie van gedrag! Caspar Chorus - TU Delft
12:15 Verkeer en vervoer in Amsterdam Pieter Litjens - wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie Amsterdam
12:45 Lunch
13:15 Workshops & break-out sessies De middag bestaat uit verschillende interactieve sessies, waarin u wordt geïnformeerd over de laatste facts and figures over stedelijke mobiliteit, verkeer en vervoer, en de nieuwste onderzoeksresultaten, en waarin u mee kunt doen aan brainstorms, discussies, etc. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met diverse bedrijven en instellingen zoals als het KiM, TU Delft, Arane, GVB, Gemeente Amsterdam, CGI en NS. Tijdens de sessies worden de volgende onderwerpen belicht: Crowding in OV & OV hubs; Innovations in Transport Services: Opportunities and Challenges; De toekomst van stedelijke verkeersmanagement; Fiets & OV, Urban Data en Events & Tourism. Tevens zal er een real-time demonstratie gegeven van het SmartBike dashboard, in samenwerking met The Student Hotel en VanMoof fietsen.
17.00 Drinks & Bites: a networking opportunity!

Facts & Figures

Datum en tijd: Donderdag 29 juni van 08.30 tot 18.00 uur
Locatie: KiT Amsterdam, Mauritskade 63, 1092 AD, Amsterdam
Kosten: Gratis inclusief plenaire sessies, workshops, lunch en netwerkborrel Aanmelden