Promotie S. Pourtalebi Hendehkhaleh: duurzame consumentenproducten

26 april 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Mass Customization of Cyber-Physical Consumer Durables: Towards a Design for Customizability. Promotor: Prof.dr. I. Horvath (IO).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.