Promotie A.V. van de Graaf: bros

02 mei 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie TU Delft

Sequentially linear analysis for simulating brittle failure. Promotor 1: Prof.dr.ir. J.G. Rots (CiTG), Promotor 2: Dr.ir. M.A.N. Hendriks (NTNU, Noorwegen).

De numerieke simulatie van bros bezwijken op constructieniveau met niet-lineaire eindige elementenanalyses blijft een uitdaging door problemen met de robuustheid van de berekening. Om convergentieproblemen het hoofd te bieden werd sequentieel lineaire analyse (SLA) ontwikkeld dat gebruik maakt van het feit dat een lineaire analyse numeriek stabiel is. Door het aannemen van een stapsgewijze degradatie van het materiaal, de zogenaamde zaagtandrelatie, zijn we in staat het niet- lineaire gedrag van de constructie te benaderen door een reeks geschaalde lineaire analyses. Hierbij wordt na afloop van iedere lineaire analyse de stijfheid en materiaalsterkte in het zwaarst belaste punt van het model verlaagd waardoor er een herverdeling van spanningen plaatsvindt. In dit proefschrift worden voor een drietal onderwerpen voorstellen gedaan om het toepassingsgebied van SLA te vergroten. Ten eerste wordt er een verbeterde manier om zaagtandrelaties te definiëren voorgesteld. Ook worden zaagtandrelaties opgesteld voor materiaalmodellen die nog niet eerder werden gecombineerd met SLA. Ten tweede worden er voorstellen gedaan om Coulombse wrijving mee te kunnen nemen in op SLA gebaseerde simulaties. Tenslotte wordt er een alternatieve strategie gepresenteerd voor niet-proportionele belastingen die gebaseerd is op een “constrained optimization”. De objectiviteit van de verbeteringen en uitbreidingen is geverifieerd aan de hand van een viertal case studies. Daarnaast wordt de effectiviteit van de nieuwe ontwikkelingen gedemonstreerd voor een tweetal grotere voorbeelden, te weten een op afschuiving belaste metselwerkwand en een schaalmodel van een gemetselde gevel die onderworpen wordt aan ongelijkmatige zettingen.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.