Promotie B.B.G. Lottman: beton

01 mei 2017 15:00 - Locatie: aula, tu delft - Door: webredactie tu delft

The spalling mechanism of fire exposed concrete. Promotor 1: Prof.dr.ir. J.C. Walraven (CiTG), Promotor 2: Prof.dr.ir. E.A.B. Koenders (TU Darmstadt).

De na een ernstige brand waargenomen spatschade aan betonnen constructies is het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen decennia geweest. Dit fenomeen kenmerkt zich algemeen door het plotseling en in sommige gevallen heftige afbreken van betonnen stukken van de doorsnede. In dit proefschrift worden de afleiding en de numerieke resultaten van een op de eindige elementen gebaseerd model gepresenteerd dat gebruik maakt van een gekoppelde benadering tussen de poriƫndruk en de breukmechanica. De verkregen scheurpatronen blijken voldoende te zijn om de gasdruk te reduceren tot een niveau hetgeen alleen een geringe toevoeging vertegenwoordigd. Het scheurgedrag gedurende brandbelasting onthulde ook dat de zich continuerende samendrukking van de verhitte oppervlaktelaag de vorming van thermische instabiliteiten bevordert. Gebaseerd op simulatieresultaten, waarnemingen tijdens grootschalige testen en een conceptueel model wordt een filosofie verdedigd die thermische knik voorstelt als het spatmechanisme van aan brand blootgesteld beton.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.