Promotie F. Biljecki: stadsmodellen

01 mei 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie TU Delft

Level of detail in 3D city models. Promotor: Prof.dr. J.E. Stoter (Bk).

`Level of Detail' (LOD), oftewel het detailniveau van 3D data, beschrijft de inhoud van 3D stadsmodellen en speelt een belangrijke rol bij de verschillende stappen van de 3D informatieketen (van inwinning tot gebruik). Het LOD van 3D stadsmodellen heeft impact op de aanbesteding en inwinning ervan, alsmede op de opslag, bijhouding en het gebruik van de 3D data. Aan de ene kant is het concept LOD verwant met schaal in de cartografie en LOD in computer graphics, aan de andere kant is het een op zichzelf staand concept dat afzonderlijke aandacht verdient. Desondanks is het concept LOD van 3D stadsmodellen nog nooit goed bestudeerd en dit PhD onderzoek vult dit gat.

Dit onderzoek analyseert als eerste bestaande LOD standaarden. Dit levert het inzicht dat de meeste professionals LOD beschouwen als een concept dat alleen het geometrische detailniveau beschrijft, terwijl er uiteenlopende meningen zijn over de definitie van het LOD concept als geheel. Dit onderzoek laat ook zien dat het LOD aanvullende aspecten beschrijft dan alleen het geometrisch detailniveau, zoals semantiek en textuur. Dit onderzoekt formuleert vervolgens formele definities voor het LOD concept van 3D data waardoor het mogelijk is verschillende LOD standaarden te integreren en vergelijken. 
Het resulterende formele kader kan worden toegepast op cartografische representatie maar ook op verschillende vormen van 3D geoinformatie zoals puntenwolken. Op basis van het geformaliseerde LOD concept, wordt een nieuwe LOD specificatie voorgesteld. Dit verbetert het LOD concept in de huidige OGC CityGML 2.0 standaard, een prominente standaard in de 3D GIS wereld. De specificatie introduceert 16 LODs voor gebouwen welke zijn vastgesteld na het analyseren van zowel de mogelijkheden van 3D data inwinning als een groot aantal bestaande 3D datasets. De verbeterde LOD specificatie kan worden gebruikt voor productspecificaties en in aanbestedingsteksten zodat misverstanden tussen de verschillende betrokkenen (zoals opdrachtgevers en uitvoerders) wordt voorkomen. Zo biedt de LOD specificatie een betere manier om te communiceren over de precieze inhoud van de 3D data welke moet worden ingewonnen.

Meer informatie?Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.