Promotie T. Mathijssen: vloeistofdynamica

29 mei 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie TU Delft

Experimental observation of non-ideal compressible fluid dynamics. Promotor 1: Prof.dr.ir. P. Colonna (LR), Promotor 2: Prof.dr. A. Guardone (Politecnico di Milano).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.