Promotie H.J. Koolstra: vliegtuigen

06 juli 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

De thesis ‘Preventing Loss of Aircraft Control’  onderzoekt of het mogelijk is de acties van de piloten bij plotseling optredend verlies aan laterale bestuurbaarheid te verbeteren. Dit gebrek aan laterale bestuurbaarheid kan zowel zijn ontstaan door het verlies van een motor als ook door onbekende schade aan het vliegtuig. Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is de minimum snelheid te bepalen om voldoende laterale bestuurbaarheid te garanderen. Deze minimum snelheid wordt voortdurend  aangepast aan de wijze waarop de vlieger het vliegtuig bestuurt. De praktijktesten met piloten  in de SIMONA vluchtsimulator toonde aan dat zij grote moeite hebben met het effectief  herstellen  uit situaties  met verlies aan laterale controle. De extra informatie kon pas gebruikt worden na intensieve training.  Tevens bleek dat de bij onbekende schade veel gewonnen kan worden door het uitvoeren van een zo genaamde ‘Controllability Check’ die standaard is in de militaire luchtvaart.

Preventing Aircraft Loss of Control. Aiding pilots in manual recovery from roll-limited situations. Promotor 1: Prof.dr.ir. M. Mulder (LR); Promotor 2: dr.ir. M.M. van Paassen (UHD-LR)

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.