Promotie J. Wang: laser scanner

07 juli 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Scalable information extraction from point cloud data obtained by mobile laser scanner. Promotor: Prof.dr. M. Menenti (LR).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.