Promotie M.F.M. Hoogreef: MDO Architectures

07 juli 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Multidisciplinary Design Optimization (MDO) is een methodiek ter integratie en uitbuiting van disciplinaire interacties in een ontwerp (bijv. tussen aerodynamica en structuur in vliegtuigen), door middel van speciale wiskundige formuleringen en gestructureerde rekenstrategieën. MDO kan helpen bestaande oplossingen te verbeteren en innovatieve/onconventionele ontwerpen te ontwikkelen.

Echter, MDO is nog niet volledig uitgebuit door de industrie. De voordelen zijn voornamelijk aangetoond op academische problemen door optimalisatie experts. Voornamelijk vanwege de intrinsieke complexiteit om een realistisch multidisciplinair probleem te vertalen in een correcte MDO formulering en het complexe, tijdrovende en foutgevoelige proces om (zelfs goed) geformuleerde MDO problemen om te zetten in een uitvoerbare workflow. Bovendien is er een gebrek aan kennis en begrip van de vele bestaande MDO architecturen (i.e. de formele strategieën om de verscheidene rekencomponenten van een MDO systeem te organiseren en coördineren) en hun geschiktheid om verschillende problemen op te lossen.

Dit onderzoek presenteert een methodiek, samen met een prototype software implementatie, met als doel om zowel ervaren als nieuwe MDO gebruikers te ondersteunen. InFoRMA (Integration, Formalization and Recommendation of MDO Architectures) assisteert een gebruiker met de formele definitie van het MDO probleem, stelt een geschikte MDO architectuur voor, vertaalt het probleem automatisch in de definitie van een geselecteerde architectuur en integreert het geformaliseerde probleem automatisch in een uitvoerbare workflow, door de software-intensieve handmatige taken te verwijderen.

InFoRMA is toegepast op een set van case studies, waarmee de automatische formalisatie van MDO problemen volgens acht gebruikelijke MDO architecturen gedemonstreerd wordt, de set-up tijd van een MDO workflow wordt teruggebracht van uren naar minuten en beperkt advies voor nieuwe MDO gebruikers wordt gegeven. Voor een industrieel probleem is een tijdvermindering van 90% behaald voor de correcte setup van het probleem.

Advise, Formalize and Integrate MDO Architectures - A Methodology and Implementation. Promotor: Prof.dr.ir. L.L.M. Veldhuis (LR).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.