Promotie R. Mans: gist

16 oktober 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Strategies and genetic tools for engineering free-energy conservation in yeast. Promotor: Prof.dr. J.T. Pronk (TNW).

Micro-organismen worden ingezet als ‘celfabrieken’ om suikers om te zetten in waardevolle producten en bieden in sommige gevallen een duurzaam alternatief voor petrochemische productie. Idealiter vinden deze omzettingen plaats zonder zuurstof, omdat het beluchten van bioreactors duur is en daarbij een gedeelte van de suikers verloren gaat in de vorm van CO2. Om de conversie van suiker naar product plaats te laten vinden zonder zuurstof zal deze conversie energie (meestal in de vorm van ATP) moeten leveren voor onderhoud en groei van de micro-organismen. Om de anaerobe productie van meer chemicaliën mogelijk te maken kan de energetica van metabole reacties geoptimaliseerd worden. In het promotieonderzoek van Robert Mans bestudeerde hij het metabolisme van bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) voor de omzetting van sucrose, een industrieel relevante suiker, naar melkzuur, een bouwsteen voor biologisch afbreekbare plastics. Hiervoor ontwikkelde Mans een efficiënte methode voor het maken van genetische modificaties, gebaseerd op het recentelijk ontdekte CRISPR/Cas9 systeem. Daarna zette hij deze methode in om S. cerevisiae genetisch aan te passen en verwijderde alle genen die betrokken zijn bij het transport en splitsen van sucrose. Vervolgens introduceerde hij een sucrose transporter gen uit een plant en een gen voor de splitsing van sucrose uit een bacterie en toonde aan dat de resulterende genetisch gemodificeerde stam een hogere energetische efficiëntie behaalde bij de omzetting van sucrose. Daarnaast paste Mans zijn CRISPR/Cas9 methode ook toe om de rol van genen in het transport van het product melkzuur te bestuderen. Dit onderzoek leidde tot de constructie van een platform stam voor toekomstig onderzoek naar transporters, waarin 25 transporter genen zijn verwijderd.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.