Promotie S. Hari: SEM

17 oktober 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

High resolution resist-free lithography in the SEM. Promotor: Prof.dr.ir. P. Kruit (TNW).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.