Promotie V.S. Rao: internet of things

16 oktober 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Ambient-Energy Powered Multi-Hop Internet of Things. Promotor: Prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers (EWI).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.