Intreerede prof.ir. P.T.M. Vaessen (EWI): energieopslag en -conversie

29 november 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Het elektriciteitsnet, de grootste door mensen gemaakte “machine” op aarde, verandert snel als gevolg van exponentiele groei, modulaire technologie en hybridisatie. Er is een onstuitbare verschuiving aan de gang naar elektriciteit als de belangrijkste energiedrager. Op wereldschaal zal het gebruik van elektriciteit meer dan verdubbelen de komende 35 jaar. Duurzame energie is overvloedig aanwezig en zal de elektriciteitsopwekking domineren. Vermogenselektronica met zijn superieure regel gedrag is hard op weg de bedrijfsvoering van de energiesystemen te veranderen.

Grote en kleine technologie ontwikkelen parallel en het energievoorzieningssysteem wordt meer en meer complex met een toenemende onderlinge afhankelijkheid met andere infrastructuren. Onvermijdelijk leidt dit tot een grote transformatie van het inmiddels meer dan 100 jaar oude systeem dat wij kennen.

In de lezing zal er worden ingegaan op de genoemde trends en de gevolgen van de hybridisatie voor het energiesysteem met betrekking tot grootschalige en kleinschalige duurzame opwekking, bovengrondse en ondergrondse transport en distributie, levering van elektriciteit in de vorm van AC of DC en niet te vergeten de besturing en beveiliging.

De consequenties van deze transitie worden gepresenteerd evenals de uitdagingen in component- en systeemontwikkeling met de bijbehorende test en verificatie methoden. Nieuwe research gebieden, gereedschappen en laboratoria worden gepresenteerd die nodig zijn voor een groener, betaalbare, veilige en toegankelijke toekomstige elektriciteitsvoorziening.

Tenslotte zal de vraag beantwoord worden of er nog steeds transportnetten nodig zijn in de toekomst.