Promotie B.J. Henriques Vieira: sporenelementen

16 november 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Biomonitoring-Reflection of Large-Distance Air Mass Transported Trace Elements. Promotor 1: Prof.dr. H.T. Wolterbeek (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. M.C. Freitas (U-Lisabon).

Het onderwerp van dit proefschrift is de biomonitoring van atmosferische spore-elementen waarbij de aandacht is gericht op het lange afstands transport van deze spore-elementen. Het doel was meer inzicht te verkrijgen in de aerosol karakeristieken en de atmospherische transport dynamica van het Centraal Noord Atlantisch gebied, voor diverse hoogten, en ook de evaluatie van de bruikbaarheid van korstmos-transplanten om het lange afstands transport van deze elementen te monitoren.

De studie werd uitgevoerd op Pico Mountain, op de Azoren, Portugal. De grote hoogte van deze berg, die tot aan de “Low Free Troposphere” (LFT) reikt, en zijn positie in de Noord Atlantische Oceaan ware de doorslaggevende factoren om deze bemonsterings-plaats te selecteren, omdat deze het mogelijk maakt aersol depositie te analyseren van omringende continenten (Afrika, Europa en Centraal Noord-Amerika) binnen de atmospherische lagen waar het aerosol transport plaatsvindt, zowel met monster collectors (actieve bemonstering), als met biomonitors (passieve bemonstering). Omdat het om honderden monsters ging, omvat het proefschrift ook een studie naar  analytische aspecten: een vergelijking van Neutronen Activerings Analytische (NAA) benaderingen, in termen van accuratesse, gevoeligheid  en flexibiliteit in routinematige toepassingen.

Het proefschrift bestaat uit drie delen, opgesplitst in 8 Hoofdstukken, met inbegrip van de Algemene Inleiding en de Algemene Discussie en Vooruitzichten: het eerste deel  is over de vergelijking van verschillende NAA benaderingen onder verschillende experimentele omstandigheden, het tweede deel is over de karakteriseringen van aerosolen en brontoekenning, en het derde deel richt zich op de vitaliteit van getransplanteerde korstmossen en hun bruikbaarheid, het laatstgenoemde in een case-studie die verscheidene hoogte-transecten bij Pico-Mountain omvatte, met als doel de mogelijke herkenning van element-depositie vanuit lange afstands verontreinigingsbronnen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.