Promotie B.W. Tuinema: kabels

23 november 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Reliability of Transmission Networks. Impact of EHV Underground Cables & Interaction of Offshore-Onshore Networks. Promotor 1: Prof.ir. M.A.M.M. van der Meijden (EWI); Promotor 2: Prof.ir. L. van der Sluis (EWI).

Voor de toekomst worden enkele ontwikkelingen van het elektriciteitsnet verwacht. Op zee zal een netwerk ontwikkeld worden om grootschalige windenergie te winnen en nationale elektriciteitsnetten te verbinden. Op land zal het elektriciteitsnet versterkt worden om de windenergie naar de belangrijkste belastingsgebieden te vervoeren. Vanuit de samenleving is er een groeiende weerstand tegen traditionele bovengrondse verbindingen, zodat ondergrondse extra-hoogspanningskabels een veelbelovend alternatief vormen. Omdat deze nieuwe ontwikkelingen de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten beïnvloeden, is het van belang om deze invloed te onderzoeken. In dit proefschrift wordt de betrouwbaarheid van ondergrondse extra-hoogspanningskabels en netwerken voor windenergie op zee bestudeerd, van de betrouwbaarheid van de individuele componenten tot de invloed op de betrouwbaarheid van het elektriciteitsvoorzieningssysteem als geheel. Maatregelen om de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten met ondergrondse kabels en netten op zee te verbeteren worden voorgesteld en het effect hiervan bepaald. De methoden in dit proefschrift laten zien hoe ook de betrouwbaarheid van andere toekomstige ontwikkelingen onderzocht kan worden.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.